Veel gestelde vragen

Wanneer kan ik de VPTZ inschakelen?
Als u terminaal ziek bent en u behoefte heeft aan iemand die hulp biedt, zoals uw naasten dat zouden doen. Als u een terminaal zieke thuis of in een instelling verzorgt en u komt handen te kort of als u er alleen voor staat. Als u als mantelzorger even op adem wilt komen en een moment rust voor uzelf wilt of tijd nodig heeft om bepaalde zaken te regelen.

Wat is mantelzorg?
Mantelzorg is de zorg die wordt gegeven door naasten, zoals familieleden, vrienden, kennissen of buren, aan mensen die door een handicap, ziekte of door ouderdom niet (geheel) in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.

Welke zorg biedt de VPTZ?
De zorg die onze vrijwilligers bieden is vergelijkbaar met de hulp die mantelzorgers geven. Ze kunnen bijvoorbeeld 's nachts of overdag waken bij de zieke en helpen bij de persoonlijke verzorging van de zieke, zo lang dit geen medische of verpleegkundige handelingen zijn. Ook bieden ze een luisterend oor, zowel voor de zieke als voor de mantelzorger.

Waarom zou ik voor een vrijwilligersorganisatie kiezen?
Omdat vrijwilligers gemotiveerd en betrokken zijn. Vaak hebben ze zelf een naaste verzorgd of hebben ze ervaring met werken in de zorg. Zij kiezen er bewust voor om tijd te besteden aan het helpen van mensen. Hun hulp is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. U kunt op hen rekenen. De hulp is bovendien kosteloos.

Hoe deskundig zijn de vrijwilligers?
Alle vrijwilligers volgen eerst een cursus en worden dan pas ingezet. Ze worden begeleid door de coördinator, houden alles bij in het zorgdossier en doen alles in overleg met u.

Wat kost het inschakelen van de VPTZ?
De hulp die wij geven is kosteloos.

Kan ik de VPTZ ook inschakelen als ik al professionele zorg (bv. thuiszorg) heb?
De zorg die VPTZ geeft is aanvullend op de mantelzorg. Afhankelijk van uw situatie kunt u naast bijvoorbeeld de thuiszorg ook de VPTZ inschakelen.

Kan ik ook 's nachts een vrijwilliger inschakelen?
U bekijkt samen met de coördinator wanneer u behoefte heeft aan hulp en dat kan ook 's nachts zijn.

Kan ik wel rekenen op een vrijwilliger?
Dat het werk op vrijwillige basis wordt gedaan, betekent niet dat het vrijblijvend is. We zien er op toe dat onze vrijwilligers gemaakte afspraken altijd nakomen.

Heb ik een keuze uit vrijwilligers?
In principe niet. De coördinator bekijkt wel welke vrijwilligers er het beste passen bij uw situatie.

Wat als het niet klikt met een vrijwilliger?
Dan zoekt de coördinator samen met u naar mogelijke oplossingen. Eventueel kunnen er andere vrijwilligers worden ingeschakeld.

Heb ik een indicatie van bijvoorbeeld het CIZ (Centrale Indicatiestelling Zorg) nodig?
Nee, dat is niet nodig.

Hoe lang kan ik gebruik maken van vrijwillige hulp?
Dat varieert per situatie, we kunnen daar samen met u afspraken over maken.

Is er een maximum aan het aantal uren hulp dat ik kan krijgen?
Zolang de VPTZ uw vraag kan invullen is er geen maximum. De hulpverlening door de VPTZ is wel afhankelijk van het aantal vrijwilligers dat beschikbaar is.

Hoe kan ik meer informatie krijgen of hulp aanvragen?
U kunt hiervoor contact opnemen met de coördinator van VPTZ Zelhem en Halle.