Wat doen we?

Het belangrijkste wat onze vrijwilligers doen is 'er zijn'. VPTZ-vrijwilligers worden zorgvuldig geselecteerd en opgeleid om kwalitatief goede zorg te bieden. Ze mogen pas daadwerkelijk hulp verlenen nadat ze een opleiding gevolgd hebben. Daarnaast worden ze altijd begeleid door een ervaren coördinator. Ze verrichten geen verpleegkundige of huishoudelijke taken, maar verlenen dezelfde zorg die familie of naasten bieden.

U kunt hierbij denken aan taken als:

  • Waken bij de terminale patiënt, in overleg 's nachts of overdag;
  • Verzorgen van de patiënt (draaien in bed, helpen bij drinken en eten, enzovoort);
  • Ondersteunen van de mantelzorger;
  • Luisteren en 'er zijn';
  • Signaleren en bespreken van eventuele veranderingen.

Het doel van onze vrijwilligers is om het de zieke zo comfortabel mogelijk te maken, zodat u als mantelzorger de mogelijkheid heeft om even rustig te slapen, boodschappen te doen, andere zaken te regelen of gewoon even tot rust te komen. Onze vrijwilligers zijn gemotiveerd en betrokken, bieden een helpende hand, een luisterend oor, een wakend oog en respecteren de privacy van de zieke en zijn of haar omgeving. U kunt met de VPTZ afspraken maken voor inzet van vrijwilligers in de thuissituatie en in zorginstellingen.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg in de laatste levensfase is erop gericht om het de terminaal zieke zo comfortabel mogelijk te maken. Er wordt niet alleen naar lichamelijke klachten (zoals pijn, benauwdheid of obstipatie) gekeken, maar ook psychische problemen (zoals angst of depressiviteit) krijgen aandacht. Verschillende stichtingen bieden een vorm van palliatieve zorg. VPTZ-stichtingen ondersteunen de mantelzorgers die een terminaal zieke thuis of in een instelling verzorgen. Verpleeg- en verzorgingstehuizen, maar soms ook ziekenhuizen, hebben vaak een palliatieve afdeling. Ook zijn er hospices en bijna-thuis-huizen voor mensen die niet thuis kunnen sterven, maar toch in een 'huiselijke' sfeer willen verblijven.

Terminale zorg

Terminaal betekent feitelijk in de laatste fase en wordt voornamelijk gebruikt in de gezondheidszorg voor patiënten die spoedig aan een ongeneeslijke aandoening gaan overlijden.

VPTZ Zelhem en Halle is er om u bij deze taak te ondersteunen door de zorg voor uw partner, kind, familielid of vriend(in) een aantal uren over te nemen. Zij vervangen niet de professionele zorg. Bent u zelf degene die ziek is? Ook dan kunt u contact met ons opnemen en een beroep doen op de hulp van onze vrijwilligers.

Op deze website vindt u informatie over onze stichting. Hebt u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.