Organisatie

VTZ Zelhem was in eerste instantie een werkgroep van de Stichting Welzijn Ouderen te Zelhem. 17 Juni 1997 werd de VTZ Zelhem een zelfstandige werkgroep van de Stichting Welzijn Ouderen. ( zie krantenknipsel)

11 december 2000 zijn wij als een zelfstandige stichting notarieel geregistreerd.
Er kwamen statuten voor de Stichting:
Vrijwilligers Terminale Zorg VTZ / Vrijwillige Intensieve Thuiszorg VIT Zelhem
en voor de St. Vrienden van St. Vrijwilligers Terminale Zorg VTZ / VIT Zelhem

De VTZ heeft sinds 2009 de P van Palliatief in de naam.
De term palliatief is onderdeel van de naamvoering geworden.
Palliatieve zorg is zorg voor mensen die in de terminale fase verkeren, de fase waarin de dood binnen afzienbare tijd kan worden verwacht.
Niet de behandeling van de zieke maar de kwaliteit van het leven tot aan het sterven staat voorop.

Stichting VPTZ Zelhem en Halle is aangesloten bij het Landelijke Steunpunt VPTZ Nederland in Amersfoort. Dit is de koepelorganisatie voor vrijwilligersorganisaties in de palliatieve terminale zorg. Het landelijk steunpunt is in 1984 opgericht en inmiddels zijn er ruim 200 organisaties aangesloten met   11.430 vrijwilligers (in 2020)
Voor meer informatie zie www.vptz.nl

Het werkgebied van onze Stichting is Zelhem, Halle en de buurtschappen.

De financiële middelen voor de Stichting komen van:
Subsidieverlening door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Schenkingen, donaties en giften via de St. Vrienden van de Stichting VPTZ Zelhem en Halle.