Hulp aanvragen

U kunt rechtstreeks, maar ook via de huisarts of de thuiszorg, contact met ons opnemen. 

Inschakelen van VPTZ

Wanneer u om ondersteuning vraagt, maakt onze coördinator met u een afspraak bij de zieke thuis. Samen met hem of haar spreekt u de situatie door. Welke hulp is nodig en hoe vaak? Op welke dagen en tijdstippen? Zijn er wensen ten aanzien van de persoon van de vrijwilliger, enzovoort? De hulp die VPTZ biedt, is altijd maatwerk. Er zijn aan onze inzet geen kosten verbonden. Giften om het werk van de VPTZ te ondersteunen zijn altijd welkom!

U kunt hulp vragen als:

  • Een ongeneeslijk zieke patiënt thuis wil sterven;
  • Hij of zij niet meer alleen gelaten kan worden;
  • Uzelf en de eventuele andere mantelzorgers overbelast raken of ondersteuning kunnen gebruiken;
  • Er weinig of geen mantelzorgers zijn.

Hebt u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.