Bestuur en Coördinator

Bestuur

Het bestuur van de Stichting VPTZ Zelhem en Halle bestaat uit 3 leden. 

Het bestuur werkt nauw samen met de coördinator, die de verbinding vormt met de vrijwilligers. 

Thea Borra: voorzitter

Jan Buunk : secretaris

Ria Bömer : penningmeester

Coördinator

Louise Runia

T 06 20 03 14 87
mail: info@vptzzelhemhalle.nl