Donaties zijn altijd welkom!

Misschien heeft u onlangs gebruik gemaakt van de VPTZ en draagt u ons werk een warm hart toe. Het werk van de VPTZ is kosteloos. Voor ons belangrijke en zinvol werk hebben we uw financiële steun nodig. Uw donaties/giften zijn dan ook meer dan welkom.

Donaties
Een donatie/gift kunt u overmaken op:
IBAN: NL13 RABO 0374 7212 97
t.n.v. St. VTPZ Zelhem en Halle