VPTZ Zelhem en Halle
Naam
Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zelhem en Halle

KvK
09117210

Postadres
Secretariaat VPTZ Zelhem en Halle
Enkweg 7
7021 KD ZELHEM

Telefoon
0314 62 15 81 (secretariaat)

E-mail
info@vptzzelhemhalle.nl 

Website
www.vptzzelhemhalle.nl 

Actief in regio
Zelhem, Halle en buurtschappen

Donaties, schenkingen en giften
kunt u overmaken op:
IBAN: NL13 RABO 0374 7212 97
t.n.v. St. VPTZ Zelhem en Halle