Donaties zijn altijd welkom!

Misschien heeft u onlangs gebruik gemaakt van de VPTZ en draagt u ons werk een warm hart toe. Het werk van de VPTZ is kosteloos. Voor ons belangrijke en zinvol werk hebben we uw financiële steun nodig. Uw giften zijn dan ook meer dan welkom.

Donaties
Een donatie kunt u overmaken op:
IBAN: NL07 RABO 0374 7731 06
t.n.v. Stichting Vrienden van St. VTZ / VIT Zelhem