Vrienden van

 

Stichting Vrienden van de VPTZ Zelhem en Halle

De Stichting Vrienden van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Zorg Zelhem en Halle werd opgericht en notarieel geregistreerd in 1999.
Het initiatief voor de oprichting werd genomen door De Stichting VTZ/VIT Zelhem inmiddels actief als Stichting VPTZ Zelhem en Halle.
De stichting stelt zich ten doel het verwerven van middelen voor en het beheren van een steunfonds, teneinde in overleg met de Stichting VPTZ Zelhem en Halle financiële steun te kunnen verlenen tot het bevorderen van de activiteiten die de Stichting VPTZ Zelhem en Halle ontplooit met het bieden van steun aan zieken en mantelzorgers.

De werkzaamheden
De werkzaamheden van stichting Vrienden bestaan uit het werven en beheren van fondsen.

Werving van fondsen
De werving van fondsen gebeurt o.a. tijdens
*contacten met cliënten;
*contacten met kerken;
*contacten met instellingen en bedrijven;

Als u een donatie wilt overmaken dan kan dit op bankrekening
NL07 RABO 0374 7731 06, t.n.v. Stichting Vrienden van St. VTZ/VIT Zelhem.

Beheer van fondsen
Het kapitaal van de stichting Vrienden is ondergebracht bij een bank die onder het deposito garantie stelsel valt. De directe kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankkosten en uitgaven voor de vrijwilligers.

ANBI
Aan het verkrijgen van de ANBI status wordt gewerkt.

Bestuur
Het bestuur van de stichting Vrienden is op dit moment nog hetzelfde bestuur als van de stichting VPTZ.
Per 01 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen van kracht geworden en zal de stichting Vrienden op termijn eigen bestuursleden moeten hebben.

Werkzaamheden worden door de bestuursleden zonder beloning uitgevoerd.

Contacten met de stichting verlopen via de penningmeester,
Mevrouw Ria Bömer, telefoon 0314 623076